messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึงในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ภ.ด.ส.3) grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวก ประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
คู่มือการให้คำปรึกษา การตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.29-038 บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.29-014 เริ่มจากบ้านไฮใหญ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านโนนแคน หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview318
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางศก.ถ.29-014 เริ่มจากบ้านไฮใหญ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านโนนแคน หมู่ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview276
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 13 ไปบ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview368
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview340

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม