องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder กองคลัง
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ตารางอ่านค่ามาตรวัดน้ำ (จดมิเตอรมาตรวัดน้ำ) และจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo ตารางอ่านค่ามาตรวัดน้ำ (จดมิเตอรมาตรวัดน้ำ) และจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file รายงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file รายงานการจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานรับเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (E-laas) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1