messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder กองคลัง
ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 23
ตารางอ่านค่ามาตรวัดน้ำ (จดมิเตอรมาตรวัดน้ำ) และจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 42
ตารางอ่านค่ามาตรวัดน้ำ (จดมิเตอรมาตรวัดน้ำ) และจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 116
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 46
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 47
รายงานการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 318
รายงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 69
รายงานการจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 54
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 87
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานรับเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (E-laas) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 47
คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 210
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 252
คู่มือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 212
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1