องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder กองคลัง
insert_drive_file รายงานการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานรับเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (E-laas) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1