info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สนง.กกต. จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 178
folder แผนอัตรากำลัง
insert_drive_file ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file คำสั่ง การแบ่งส่วนราชการภายในและมอบหมายหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276 |
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file แผนผปรับปรุงอัตรากำลัง-3-ปี-2561-2563 - ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร