องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ประเมินความโปร่งใส่ของหน่วยงาน ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือแบบวัด EIT ประจำปี 2566
รายละเอียด : โดย สำนักงานป้องกันและปราบการทุจริต ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือแบบวัด EIT ตามโครงการประเมินความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเชิญตัวแทนภาคประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนในด้านต่างๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เข้าร่วมตอบแบบสอบถามฯ ในครั้งนี้
ผู้โพส : admin