องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ประชุมพิจารณาโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566
รายละเอียด : สภาวัฒนธรรมตำบลกล้วยกว้าง นำโดยนายสายัณต์ ดวงนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างพร้อมด้วคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน ร่วมประชุม ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานและพิจารณาโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจาณาโดยสรุป ดังนี้ 1.กำหนดกาจัดงาน ในวันที่ 29 เมษายน 2566 2.สถานที่จัดงาน บ้านขามใหญ่ ม. 4 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 3.มีการจัดขบวนแห่ประกอบด้วยนางรำ ทั้ง 13 หมู่บ้านและส่งตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเป็นนางรำ 4.มีการจุดบั้งไฟเพื่อถวายพญาแถน ขนาดท่อ 3 นิ้ว
ผู้โพส : admin