องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรในตำบลกล้วยกว้างประจำปี พ.ศ. 2566 “หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ” ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2566
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง จัดโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรในตำบลกล้วยกว้างประจำปี พ.ศ. 2566 “หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ” ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2566 วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายพศิน ทาศิริ นายอำเภอห้วยทับทัน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยนายสายัณต์ ดวงนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อประธาน และมี นายจำนงค์ จังอินทร์ นักวิชาการสัตว์บาลชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในวันแรก วันที่ 2 มีนาคม 2566 ผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานการเลี้ยงโคเนื้อ กลุ่มเลี้ยงโคหนองอาคูณ บ้านหนองอาคูณ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้โพส : admin