info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สนง.กกต. จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 206
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview20 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกล้วยกว้าง หมู่ที่ 1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) บ้านไฮใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลกล้วยกว้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด พวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview5
ซื้ออาหารเสริมนมเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview6
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรคลัมปิสกิน
กิจกรรม Big Cleaning Day
ศึกษาดูงานระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่เทศบาลตำบลบุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
พ่นยาฆ่าแมลงกำจัดพาหะของโรคลัมปีสกินในพื้นที่ตำบลกล้วยกว้าง
โครงการจุดประกายฝัน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง จัด Big Cleaning Day ณ โรงเรียนบ้านบุยาว วันที่ 10/7/63
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง สำนักปลัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการเติมน้ำให้กับหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาในการใช้น้ำอุปโภคและบริโภคสำหรับครัวเรือน
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร
language ผู้บริหารองค์กร
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ