ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลกล้วยกว้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)

ชื่อไฟล์ : 3tcgEs6Tue101811.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้