ชื่อเรื่อง : ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้วยกรณีเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)
ชื่อไฟล์ : ePlP1hKMon31258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วยกว้าง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามใหญ่ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรพะยอม ) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง จำนวน 15 วันทำการตั้งแต่วันที่ 3 - 25 พฤษภาคม 2564 และทำการเปิดเรียนการสอนตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564