ชื่อเรื่อง : ประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
รายละเอียด : แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วยกว้าง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรพะยอม) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม 2564 รวมจำนวน 15 วัน และทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : ro5OiXkFri15250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้