ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี)
ชื่อไฟล์ : tuoWTKfMon105324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้