ชื่อเรื่อง : ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด พวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง