องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึงในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ภ.ด.ส.3)
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวก ประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file คู่มือการให้คำปรึกษา การตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
find_in_page ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ตามรายชื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 418
photo ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ เพื่อบริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการ จดมิเตอร์มาตรวัดน้ำและกำหนดการออกจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ เพื่อบริการพี่น้องประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
photo ประกาศผลการเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เขตที่ 6 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง อย่างเป็นทางการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
photo ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการ #จดมิเตอร์มาตรวัดน้ำ และ #กำหนดการออกจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ เพื่อบริการพี่น้องประชาชน #ประจำเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศรายชื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบสาธารณภัยเหตุวาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
photo ตารางอ่านค่ามาตรวัดน้ำ (จดมิเตอรมาตรวัดน้ำ) และจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
photo ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
1 - 20 (ทั้งหมด 179 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9