messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group ฝ่ายบริหาร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายจำรัส ยอดสาย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 062-189-2448
นายบุญลือ นารินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 086-012-7129
นายสมยศ โพธิ์แก้ว
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 064-514-7226