messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.29-038 บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.29-014 เริ่มจากบ้านไฮใหญ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านโนนแคน หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางศก.ถ.29-014 เริ่มจากบ้านไฮใหญ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านโนนแคน หมู่ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 13 ไปบ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 13 ไปบ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่ออุปโภค บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 585
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุยาว หมู่ที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 479
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกล้วยกว้าง หมู่ที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 551
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแข้หมู่ที่11 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 529
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองพาย หมู่ที่ 13 ไปหนองผัก หมู่ที่8 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 539
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่9 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 555
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามใหญ่ หมู่ที่4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 604
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วยกว้าง หมู่ที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 507
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1