info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สนง.กกต. จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 136
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรคลัมปิสกิน [29 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรม Big Cleaning Day [28 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ศึกษาดูงานระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่เทศบาลตำบลบุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ [23 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
พ่นยาฆ่าแมลงกำจัดพาหะของโรคลัมปีสกินในพื้นที่ตำบลกล้วยกว้าง [23 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการจุดประกายฝัน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ประจำปี 2564 [8 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง จัด Big Cleaning Day ณ โรงเรียนบ้านบุยาว วันที่ 10/7/63
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง สำนักปลัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการเติมน้ำให้กับหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาในการใช้น้ำอุปโภคและบริโภคสำหรับครัวเรือน
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง โดยกองช่างได้ซ่อมบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้แก่ประชาชนเขตพื้นที่ตำบลกล้วยกว้าง
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ได้ทำการฉีดยุง เพื่อกำจัดยุงลาย ให้กับประชาชนในเขตตำบลกล้วยกว้างทั้ง 13 หมู่บ้าน
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร