องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
ว่าที่ร้อยตรีทศพล โพธิ์งาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-105-5835
นางปราณี นำปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-497-9048
นายธนัชกฤศ บำรุงธนรัชต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-265-7923
นายทวี รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 092-926-1715