องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ขอเชิญชม "#ศึกมวยไทยต้านภัยยาเสพติด ศูนย์ อปพร.กล้วยกว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
ประกาศประกาศเจตนารมณ์ นโยบาลไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview275

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรในตำบลกล้วยกว้างประจำปี พ.ศ. 2566 “หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ” ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2566
ประเมินความโปร่งใส่ของหน่วยงาน ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือแบบวัด EIT ประจำปี 2566
ตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมสภาองค์การหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
บริการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคในครัวเรือน
ขยะเปียกลดโลกร้อน
โครงการ "หม่องหนี่ศรีสะเกษ ตำบลกล้วยกว้างฮักแพง แต่งกายผ้าถิ่นสามชนเผ่า เข้าวัดใส่บาตร" ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2566
ประชุมโครงการทำบุญศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลกล้วยกว้าง
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน