องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1,2,3) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
insert_drive_file มาตรการป้องกันรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 391
insert_drive_file ประกาศ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันทุจริต ปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 408
insert_drive_file นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 62-64 (อบต.กล้วยกว้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 411
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ.2562 – 2564 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 396
photo แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1