messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.29-024 เริ่มจากบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 11 ไปบ้านฟ้าผ่า poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.29-020 เริ่มจากบ้านไพรพะยอม หมู่ที่ 8 ไปบ้านตาเปียง ตำบลสำโรงปราสาท poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.29-041 บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 ไปฝายบ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 7 รหัสทางหลางท้องถิ่น ศก.ถ.29-041 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพอก หมู่ที่ 5 ไปบ้านนานวน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 513
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามใหญ่ หมู่ที่4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 543
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามน้อย หมู่ที่10 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 485
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่องประกวดราคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางบ้านกล้วยกว้าง หมู่ที่ 1 ไปตำบลจานแสนไชย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 494
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่องประกวดราคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางบ้านพอก หมู่ที่ 5 ไป บ้านขามน้อย หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 471
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุกน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 485
โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ บ้านโนนแคน หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 524
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไฮใหญ่ หมู่ที่6 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 456
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพอกหนองแข้ หมู่ที่11 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 527
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกล้วยกว้าง - ปรางค์กู่ ไปบ้านแดงใหญ่หมู่ที่9 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 462
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามน้อย หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 482
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุยาว หมู่ที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 462
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1