info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สนง.กกต. จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 153
folder จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพอก หมู่ที่ 5 ไปบ้านนานวน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 ไปฝายบ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 7 รหัสทางหลางท้องถิ่น ศก.ถ.29-041 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามน้อย หมู่ที่10 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามใหญ่ หมู่ที่4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
insert_drive_file โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่องประกวดราคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางบ้านกล้วยกว้าง หมู่ที่ 1 ไปตำบลจานแสนไชย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่องประกวดราคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางบ้านพอก หมู่ที่ 5 ไป บ้านขามน้อย หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุกน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ บ้านโนนแคน หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพอกหนองแข้ หมู่ที่11 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไฮใหญ่ หมู่ที่6 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุยาว หมู่ที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามน้อย หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกล้วยกว้าง - ปรางค์กู่ ไปบ้านแดงใหญ่หมู่ที่9 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร